Архив на новините

Архив на новините за месец 06.2024

Архив на новините за месец 01.2024

Архив на новините за месец 10.2023

Архив на новините за месец 06.2023

Архив на новините за месец 04.2023

Архив на новините за месец 01.2023

Архив на новините за месец 09.2022

Архив на новините за месец 08.2022

Архив на новините за месец 06.2022

Архив на новините за месец 05.2022

Архив на новините за месец 04.2022

Архив на новините за месец 02.2022

Архив на новините за месец 01.2022

 


Последни новини

2024-06-10 Безплатни курсове за придобиване на дигитални умения

2024-06-10 Безплатни обучения за заети лица

2024-01-30 Безплатни обучения за безработни и заети лица

2024-01-12 Безплатни обучения с ваучери

2024-01-10 Актуални обучения за месец февруари 2024

2023-10-05 Предстоящи професионални обучения

2023-06-21 Обществено обсъждане по проект "Партньори за развитие на Община Сливен"

2023-06-21 Провеждане на обществено обсъждане по проект "Партньори за развитие на Община Сливен"

2023-06-12 Обществено обсъждане по проект "Партньори за развитие на Община Сливен"

2023-06-06 Обществено обсъждане на тема „Подобряване на градската среда – резултати и предизвикателства”

2023-04-06 Начало на курс "Масажи"

2023-01-31 Курс "Монтиране и експлоатация на фотоволтаични системи"

2023-01-31 Предстоящи обучения

2022-09-01 Обява

2022-09-01 Проект „Партньори за развитие на община Сливен”

2022-08-18 Актуални обучения през месец октомври 2022

2022-08-18 Актуални обучения за месец септември 2022

2022-06-09 Курс "Козметика" и курс "Масажи"

2022-05-25 Модул Предприемачество и мениджмънт

2022-05-25 Модул Фирмено право

2022-05-25 Курсове над 20 професии

2022-05-25 Модул Икономика

2022-05-23 Тренинги по личностно развитие в Сливен

2022-05-23 Курс "Класически масаж"

2022-05-23 Модул търся си работа/търся си персонал

2022-04-01 Възможност за професионално обучение

2022-02-03 Необитаемите жилища, ресурс за справяне с жилищните нужди на уязвимите групи

2022-01-31 Устройствено планиране на квартали с концентрация на бедност

2022-01-28 Жилищни политики и незаконни жилища

2022-01-26 Общинските жилища, механизъм за осигуряване достъп до жилище на нуждаещите

2022-01-20 Препоръки за подобряване на жилищните условия на уязвими групи в Сливен