Архив на новините

Архив на новините за месец 09.2022

Архив на новините за месец 08.2022

Архив на новините за месец 06.2022

Архив на новините за месец 05.2022

Архив на новините за месец 04.2022

Архив на новините за месец 02.2022

Архив на новините за месец 01.2022

Архив на новините за месец 11.2021

Архив на новините за месец 10.2021

Архив на новините за месец 08.2021

Архив на новините за месец 07.2021

Архив на новините за месец 06.2021

Архив на новините за месец 05.2021

Архив на новините за месец 01.2021

Архив на новините за месец 11.2020

Архив на новините за месец 10.2020

Архив на новините за месец 09.2020

Архив на новините за месец 08.2020

Архив на новините за месец 07.2020

Архив на новините за месец 06.2020

Архив на новините за месец 03.2020

 


Последни новини

2022-09-05 Обява

2022-09-01 Проект „Партньори за развитие на община Сливен”

2022-08-18 Актуални обучения през месец октомври 2022

2022-08-18 Актуални обучения за месец септември 2022

2022-06-09 Курс "Козметика" и курс "Масажи"

2022-05-25 Модул Предприемачество и мениджмънт

2022-05-25 Модул Фирмено право

2022-05-25 Курсове над 20 професии

2022-05-25 Модул Икономика

2022-05-23 Тренинги по личностно развитие в Сливен

2022-05-23 Курс "Класически масаж"

2022-05-23 Модул търся си работа/търся си персонал

2022-04-01 Възможност за професионално обучение

2022-02-03 Необитаемите жилища, ресурс за справяне с жилищните нужди на уязвимите групи

2022-01-31 Устройствено планиране на квартали с концентрация на бедност

2022-01-28 Жилищни политики и незаконни жилища

2022-01-26 Общинските жилища, механизъм за осигуряване достъп до жилище на нуждаещите

2022-01-20 Препоръки за подобряване на жилищните условия на уязвими групи в Сливен

2021-11-30 Хабитат България работи за подобряване на жилищните политики, прилагани на територията на община Сливен

2021-10-01 Предложение за професионални обучения

2021-08-20 Демографски характеристики на кварталите с концентрация на бедност

2021-08-16 Голям брой семейства с доходи под националната линия на бедност

2021-08-13 Пренаселеността на жилището е един от основните показатели за лоши жилищни условия.

2021-08-09 Резултати от проучване за достъп до общинско жилище на хора, които живеят в квартали с концентрация на бедност.

2021-08-02 Курс "Козметика"

2021-08-02 Повечето от жителите на квартали с концентрация на бедност имат желание да узаконят жилищата си

2021-07-29 Достъп до базова инфраструктура или комунални услуги в квартали с концентрация на бедност

2021-07-26 Проучване на жилищни потребности и нагласи на семействата в квартали с концентрация на бедност - част "Енергийна бедност"

2021-07-26 Резултати от изследване на жилищните нужди в ромски общности в Сливен

2021-07-19 Изследване на жилищните нужди в ромски общности в Сливен

2021-07-19 ИНВЕСТИРАМЕ В СЕБЕ СИ КАТО РАЗВИВАМЕ УМЕНИЯТА СИ

2021-06-25 Актуални обучения за месец юли 2021 година

2021-06-25 Изследване на жилищните нужди в ромски общности в Сливен (кв. Надежда и с. Тополчане)

2021-05-13 Обучения в РЦИР Сливен

2021-01-28 Професионално обучение

2020-11-27 СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ

2020-10-05 Обява

2020-09-29 Професионално обучение по масаж и козметика

2020-09-18 Курс "Класически масаж"

2020-09-18 Безплатен курс за "Сътрудник социални дейности"

2020-08-21 Обучение "Сътрудник социални дейности"

2020-07-27 СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ

2020-07-27 Актуални обучения месец август 2020 година

2020-06-03 Обява

2020-03-09 Професионални и езикови обучения