ДОКУМЕНТИ

Лицензия №200312110 от Националната агенция по професионално образование и обучение /НАПОО/

Удостоверение за професионално обучение

Свидетелство за професионална квалификация

Свидетелство за валидиране на професионална квалификация

Удостоверение за валидиране на професионална квалификация