Безплатни обучения с ваучери

рцир
12.01.2024 / 11:46

Възможност за безплатно обучение с ваучери за придобиване на дигитални умения по ключова компетентност (КК) 4 „Цифрова компетентност“. Обученията ще бъдат финансирани по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, Националния план за възстановяване и устойчивост и Фонда за справедлив преход.

Програмата за има за цел да подпомогне овладяване на знания, умения и нагласи за използването на дигитални технологии и изграждането на дигитални компетентности и приложението им в различни предметни области.

РЦИР Сливен ще организира и провежда обучения за следните нива:

-Базово ниво (ниво 1 и 2 съгласно DigComp);

-Средно ниво (ниво 3 и 4 съгласно DigComp).

Кандидатстването за ваучери по програмата ще става единствено чрез подаване на електронно заявление за участие през сайта на Агенция по заетостта www.az.government.bg.

При необходимост РЦИР може да осигури съдействие на желаещите при подаването на зявленията в платформата на Агенция по заетостта.

 

За въпроси и допълнителна информация: 0887811025; 0878577981.