Контакти

Регионален център за икономическо развитие

АДРЕС:
гр.Сливен
ул."Димитър Пехливанов" 3-А

Мобилни телефони: 0887811025; 0878577981

e-mail: redc_sliven@abv.bg