ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Курсове за квалификация и преквалификация по 20 професии с лиценз №200312110 от Националната агенция по професионално образование и обучение /НАПОО/

 1. "Сътрудник в маркетингови дейности", код 342020, " Маркетингови проучвания",
 2. "Оперативен Счетоводител", код 344030, "Оперативно счетоводство",
 3. "Икономист", код "345120, "Икономика и мениджмънт",
 4. "Оператор на компютър", код 482030, "Текстообработване",
 5. "Офис секретар", код  346020, "Административно обслужване",
 6. "Заварчик", код 521090, "Заваряване",
 7. "Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации" код 522040, "Топлотехника",
 8. "Монтьор на транспортна техника", код 525020, "Автотранспортна техника",
 9. "Козметик", код 815020, "Козметика",
 10. "Еколог", код 851010, "Екология и опазване на околната среда
 11. "Сътрудник в бизнес-услуги", код 345040, "Бизнес-услуги"
 12. "Сътрудник в малък и среден бизнес", код 345050, "Малък и среден бизнес";
 13. "Шивач", код 542110, "Шивачество";
 14. "Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации" код 522040, "Възобновяеми енергийни източници"
 15. "Сътрудник социални дейности", код 762020, "Социална работа с деца и семейства в риск";
 16. "Сътрудник социални дейности", код 762020, "Социална работа с деца и възрастни с хронични заболявания";
 17. "Готвач", код 811070, "Производство на кулинарни изделия и напитки";
 18. "Фризьор", код 815010, "Фризьорство";
 19. "Маникюрист-педикюрист", код 815030, "Маникюр, педикюр и ноктопластика";
 20. "Работник в озеленяването", код 622030, "Озеленяване и цветарство".

Обучението в ЦПО по всяка професия и специалност се извършва по утвърдена от НАПОО учебна програма и учебен план.

Форма на обучение- дневна, вечерна, и индивидуална.

Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение.

Завършването на професионалното обучение се извършва в зависимост от вида на учебната програма чрез:

 • Полагане на държавен изпит по теория и практика на професията – за обучения за придобиване на степен на професионална квалификация.
 • Чрез полагане на изпит – тест и практическо задание – за обучения по част от професията.

Успешно положилите изпитите по теория и по практика за част от професията получават:

 • Удостоверение за професионална квалификация (образец 3-37 на МОН)

Успешно положилите държавните изпити по теория на професията и по практика на професията за придобиване на степен на професионална квалификация получават

 • Свидетелство за професионална квалификация (образец 3-54 на МОН)

Издадените документи са с национална и европейска валидност и с тях се удостоверяват Вашите професионални знания и умения при кандидатстване за работа и започване на собствен бизнес.