Безплатни обучения за безработни и заети лица

рцир
30.01.2024 / 12:44

Регионален център за икономическо развитие Сливен е одобрен Доставчик на обучение с ваучери за придобиване на дигитални умения по ключова компетентност (КК) 4 „Цифрова компетентност“ – базово ниво (55 учебни часа) и средно ниво (45 учебни часа) в присъствена форма. Могат да се обучават както заети, така и безработни лица. За безработните Агенцията по заетостта покрива пътните разходи и изплаща стипендия.

 

Желаещите да се включат в обучение могат да се свържат с нас за повече информация и е необходимо да подадат електронно заявление към Агенцията по заетостта на следния линк: https://serviceseprocess.az.government.bg/service/5aedf067-45f5-4a56-9fe7-ca42f9084cc8/description .

 

Обучението е по учебна програма, утвърдена от Министъра на труда и социалната политика и ще бъде финансирано по „Компонент 2: „Обучения за DI-GI умения и компетенции“, изпълняван в рамките на инвестиция ПЗ - „Предоставяне на обучения за дигитални умения и създаване на платформа за обучение на възрастни“ на Националния план за възстановяване и устойчивост. Повече информация за процедурата вижте тук: https://www.az.government.bg/bg/news/view/startira-priemyt-na-zajavlenija-za-obuchenija-s-vaucheri-4104/ .

За контакт с РЦИР Сливен: о887811025; 0878577981.