Необитаемите жилища, ресурс за справяне с жилищните нужди на уязвимите групи

proekt
03.02.2022 / 12:19

През последното десетилетие все по-голяма част от българските жилища се превръщат в необитавани. В същото време наличният общински фонд е недостатъчен да покрие жилищните нужди на уязвимите групи от обществото. Необитаваните жилища са неизползван ресурс, който може да реши проблема с този недостиг.

В редица европейски страни има работещи модели за използване на необитаваните жилища чрез въвеждане на механизми за посредничество между наемателите и наемодателите през социални наемни агенции. Тези агенции гарантират интересите и на двете страни – от една страна контролират отговорното ползване на имота, от друга страна – предоставят възможност на нуждаещите се да ползват жилище срещу достъпен за тях наем. Разликата между пазарната и социалната наемна цена се поема от държавата.

По подобен модел може да се използват необитаваните жилища и в случай че общината стане техен собственик и ги стопанисва като социални жилища. Закупуването на готово жилище е по-евтино и бързо от проектиране и построяване на нови общински жилища.

Потенциални потребители на тези услуги са не само представители на маргиналните и традиционно бедни групи, но и представителите на средната класа и особено младите лица и семейства.

Препоръките са направени на база изследвания на съществуващите общински политики и практики за подобряване на жилищните условия на уязвими групи в община Търговище и община Сливен, въз основа на които бяха изготвени препоръки за подобряване на жилищните политики и актуализиране на програмни и нормативни документи свързани с тях на местно и национално равнище.

Кампанията е част от проекта „Изследване и аргументи за нови жилищни политики в полза на цялото общество“, чиято цел е да допринесе за разработване на дългосрочни, отговарящи на нуждите общински и национални жилищни политики, които да осигурят адекватни и сигурни жилища и среда за обитаване на ромите. Научете повече тук: https://hfh.bg/bg/research-based-policy-development/

Хабитат България изпълнява проекта с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансов механизъм на ЕИП и Норвежки финансов механизъм в България 2014 – 2021 г.