Провеждане на обществено обсъждане по проект "Партньори за развитие на Община Сливен"

Добро управление
21.06.2023 / 13:11

На 26 юни 2023 г., понеделник, от 16.00 часа в залата на РЦИР – Сливен на ул. “Димитър Пехливанов” 11, ще се проведе обществено обсъждане на тема „Партньорство и сътрудничество между неправителствените организации и Община Сливен”.

 

Събитието е организирано от Фондация “Регионален център за икомическо развитие гр. Сливен и Община Сливен по проект BG05SFOP001-2.025-0025-С01 „Партньори за развитие на община Сливен”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Целта на събитието е да се използва метода консултиране за гражданско участие в управлението на Община Сливен. Консултациите с гражданският сектор са предпоставка за вземането на по-качествени управленски решения, които отговарят на обществения интерес.

Прикачени файлове към новината

Покана [173KB]