Безплатни курсове за придобиване на дигитални умения

рцир
10.06.2024 / 16:50

Продължават безплатните обучения с ваучери за придобиване на дигитални умения по ключова компетентност (КК) 4 „Цифрова компетентност“ – базово ниво (55 учебни часа) и средно ниво (45 учебни часа) в присъствена форма. Могат да се обучават както заети, така и безработни лица. За безработните Агенцията по заетостта покрива пътните разходи и изплаща стипендия.

 

Желаещите да се включат в обучение могат да се свържат с нас за повече информация и е необходимо да подадат електронно заявление към Агенцията по заетостта на следния линк: https://serviceseprocess.az.government.bg/service/5aedf067-45f5-4a56-9fe7-ca42f9084cc8/description .

 

За контакт с РЦИР Сливен: о887811025; 0878577981.