Тренинги по личностно развитие в Сливен

proekt
23.05.2022 / 12:09

РЦИР Сливен организира провеждане на тренинги и тийм билдинги на следните теми:

-Как да общуваме ефективно/Базисни комуникативни и социални умения

-Умеем ли да водим преговори

-Разрешаване на конфликти/Медиация

-Анти - стрес програми

-Как и къде да търсим работа, да напишем CV и мотивационно писмо

-Рискът, новата сигурност

Контакти: 0887811025; 0878577981.