ОФИС УСЛУГИ

Услуги за потенциалните инвеститори и офис услуги Цена
І. Услуги за избор на място: цялостни консултантски услуги, обхващащи всички аспекти на избор и закупуване на имот (бизнес инвестиции) включително  По договаряне
• Предварително проучване и търсене на подходящи имоти за наемане или закупуване – изготвяне на доклад, включващ скици и цифрови снимки По договаряне
• Организиране на програма за посещение на място на 1 или повече имоти, включителмо уреждане на срещи със собствениците По договаряне
• Придружаване при посещение на имоти и при срещи със собственици По договаряне
• Преговори за закупуване или наемане По договаряне
• Запознаване и преговори с местни строители фирми По договаряне
ІІ. Консултантски услуги във връзка със запознаване и фасилитиране на срещи с:     
• Местни и регионални органи на властта 30 лв./час
• Банкови и финансови институции 30 лв./час
• Източници на квалифицирана работна ръка 30 лв./час
• Подизпълнители в специфични сфери По договаряне
• Доставчици на суровини, стоки и услуги 30 лв./час
• Бизнес и търговски организации 30 лв./час
• Консултации с юрист, икономист, специалист човешки ресурси 20 лв./час
ІІІ. Офис услуги     
• Планиране на програма на посещение 50 лв.
• Резервации и настаняване 20 лв.
• Временно ползване на офис 20 лв./час
• Копиране 0,10 лв./стр.
• Принтиране 0.20 лв/стр
• Набиране и форматиране на текст 2 лв/на стр.
• Изготвяне на автобиография 5 лв
• Сканиране- А4/без обработка/ 0.70 лв/на бр.
• Ламиниране- А4 1 лв/ на бр.
• Записване на данни на CD/ с наш носител/ 2 лв
• Записване на USB памет/ с носител на клиента/ 1 лв
ІV. Организация на събития: цялостно планиране и организация на събития     
• Конференции 200 лв./ден
• Семинари 100 лв./ден
• Търговски изложения По договаряне
• Работни срещи 50 лв./ден
• Кръгли маси 80 лв./ден
• Фокус групи 80 лв./ден
• Наем зали и техника /мултимедия, преносим компютър и др./ По договаряне
V. Възлагане на цялостно проучване и изготвяне на доклад По договаряне