Начало

рцир
01.04.2022 / 16:11

РЦИР Сливен организира следните обучения за месец април 2022 година:

Козметика

Масажи

Маникюр и педикюр

Грим

Фризьор

Компютърна грамотност

Шивач

За повече...

proekt
03.02.2022 / 12:19

През последното десетилетие все по-голяма част от българските жилища се превръщат в необитавани. В същото време наличният общински фонд е недостатъчен да покрие...

proekt
31.01.2022 / 13:36

Кварталите с концентрация на бедност са в повечето случаи неформални квартали – с преобладаващо незаконно застрояване, с липсваща или недостатъчна базова...

proekt
28.01.2022 / 16:04

Социологическото проучване на Хабитат България, проведедено през 2020 г. показа, че повечето от жителите на квартали с концентрация на бедност имат желание да...

рцир
26.01.2022 / 17:24

Единственият механизъм за осигуряване достъп до жилище на нуждаещите се в България е настаняване в общинско жилище. Броят на тези жилища обаче е силно ограничен,...

proekt
20.01.2022 / 14:22

Правото на достъп до жилище е основно човешко право, което следва да бъде гарантирано от всяка държава законодателно и стратегически в политиките и програмите,...

proekt
30.11.2021 / 10:55

В продължение на дейностите за подпомагане създаването на адекватни и отговарящи на съвременните изисквания национални жилищни политики, Хабитат България...

рцир
01.10.2021 / 14:19

РЦИР Сливен организира следните обучения за месец октомври 2021 година:

Козметика

Масажи

Маникюр и педикюр

Грим

Фризьор

Компютърна грамотност

За повече...

proekt
20.08.2021 / 10:23

Преобладаващото население в кварталите с концентрация на бедност са деца и младежи, както и хора на средна възраст.

В община Сливен в анкетираните квартали...

proekt
16.08.2021 / 16:48

Социологическото проучване, проведено от Хабитат България доказа, че нивото на бедност в изследваните общности е наистина високо.

И в четирите общности по-голяма...

Архив