Пренаселеността на жилището е един от основните показатели за лоши жилищни условия.

proekt
13.08.2021 / 13:15

Пренаселеността на жилището е един от основните показатели за лоши жилищни условия.

В с. Тополчане, община Сливен 87,9% от анкетираните разполагат с по-малък брой стаи, отколкото е необходимо за нормален начин на живот.

В същото време над 30% от домакинствата в кв. “Надежда“ в Сливен, кв. “Малчо Малчев“ в Търговище и с. Голямо Ново в община Търговище имат повече стаи, отколкото са им необходими.

Недостатъчното място за отдих, спане, домакински дейности, училищна самоподготовка и хранене са предпоставка за междуличностно напрежение в семейството, стрес, излагане на здравен риск, недобра успеваемост в учлище за децата и социално неравенство.

Данните са от социологическото изследване „Жилищни потребности и нагласи на семействата в квартали с концентрация на бедност в общините Сливен и Търговище“ и ще сa основа за изготвяне на препоръки за подобряване на жилищните политики и програмни и нормативни документи свързани с тях на местно и национално равнище. Запознайте се с резултатите от изследването обобщени в аналитичен доклад тук: https://bit.ly/3y3foAJ

Проучването е част от проекта „Изследване и аргументи за нови жилищни политики в полза на цялото общество“, чиято цел е да допринесе за разработване на дългосрочни, отговарящи на нуждите, общински и национални жилищни политики, които да осигурят адекватни и сигурни жилища и среда за обитаване на ромите. Научете повече тук: https://bit.ly/3kyEkvW

Хабитат България изпълнява проекта с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансов механизъм на ЕИП и Норвежки финансов механизъм в България 2014 – 2021 г.