Повечето от жителите на квартали с концентрация на бедност имат желание да узаконят жилищата си

proekt
02.08.2021 / 14:21

Повечето от жителите на квартали с концентрация на бедност имат желание да узаконят жилищата си, ако съществува такава възможност.

78,8% от анкетираните биха отделили средства за узаконяване на жилището си.

В с. Тополчане в община Сливен, кв. „Малчо Малчев“ в гр. Търговище и с. Голямо Ново в община Търговище почти всички анкетирани са отговорили, че биха узаконили жилищата си, но ако тази процедура не предполага големи разходи. В кв. „Надежда“ в гр. Сливен обаче, 40% от анкетираните биха предприели действия за узаконяване, дори и това да изисква немалки разходи.

Законът за устройство на територията към момента не допуска узаконяване на сгради, но за десетки хиляди семейства незаконните жилища, които обитават са единствена алтернатива, поради липсата на жилищна политика и подкрепа на национално и местно ниво. Данните са от социологическото изследване „Жилищни потребности и нагласи на семействата в квартали с концентрация на бедност в общините Сливен и Търговище“ и ще сa основа за изготвяне на препоръки за подобряване на жилищните политики и програмни и нормативни документи свързани с тях на местно и национално равнище. Запознайте се с резултатите от изследването обобщени в аналитичен доклад тук: https://bit.ly/3y3foAJ

Проучването е част от проекта „Изследване и аргументи за нови жилищни политики в полза на цялото общество“, чиято цел е да допринесе за разработване на дългосрочни, отговарящи на нуждите, общински и национални жилищни политики, които да осигурят адекватни и сигурни жилища и среда за обитаване на ромите. Научете повече тук: https://bit.ly/3kyEkvW

Хабитат България изпълнява проекта с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансов механизъм на ЕИП и Норвежки финансов механизъм в България 2014-2021 г.