Изследване на жилищните нужди в ромски общности в Сливен

proekt
19.07.2021 / 15:38

Голяма част от семействата, живеещи в бедни квартали в общините Сливен и Търговище все още нямат баня и тоалетна вътре в жилището.

 

✅ В кв. „Надежда“ в Сливен - 73,2% от анкетираните домакинства нямат вътрешна тоалетна, а 80,7% - нямат баня вътре в жилището.

 

✅ В района на Търговище ситуацията е малко по-различна, но все пак в кв. „Малчо Малчев“ - 37% от анкетираните нямат вътрешна тоалетна, а 38,3% - вътрешна баня.

 

❗️ Липсата на адекватни санитарни условия е предпоставка за недобра хигиена, повишен риск от заболявания или епидемии и има неблагоприятно отражение върху социалния живот и икономическия статус на жителите.

Данните са от социологическото изследване „Жилищни потребности и нагласи на семействата в квартали с концентрация на бедност в общините Сливен и Търговище“ и ще сa основа за изготвяне на препоръки за подобряване на жилищните политики, програмните и нормативни документи свързани с тях на местно и национално равнище. Запознайте се с резултатите от изследването обобщени в аналитичен доклад тук: https://bit.ly/3y3foAJ

ℹ Проучването е част от проекта „Изследване и аргументи за нови жилищни политики в полза на цялото общество“, чиято цел е да допринесе за разработване на дългосрочни, отговарящи на нуждите, общински и национални жилищни политики, които да осигурят адекватни и сигурни жилища и среда за обитаване на ромите. Научете повече тук: https://bit.ly/3kyEkvW

➡️ Хабитат България изпълнява проекта с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансов механизъм на ЕИП и Норвежки финансов механизъм в България 2014 – 2021 г