СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ

27.11.2020 / 11:49

Във връзка проведено обучение по професията „Козметик”, втора степен на професионална квалификация ще бъдат проведени държавни изпити при следния график:

Държавен изпит по теория на професията:

Дата: 01.12.2020 г.

Час:17:00 часа

Място: Учебна зала 1 на РЦИР Сливен

 

Държавен изпит по практика на професията:

Дата: 02.12.2020 г.

Час:17:00 часа

Място: Салон „Ева”

 

Държавните изпити ще се проведат при следната организация:

- лицата ще се допускат само с предпазни маски;

- Разстоянието между работните места минимум 2 метра.

- Лица, които са с висока температура и/или във видимо недобро здравословно състояние няма да бъдат допускани на изпит!