Обява

рцир
03.06.2020 / 17:41

Във връзка с проведено обучение по професията "Оператор на компютър", специалност "Текстообработване", първа степен на професионална квалификация, Ви уведомяваме, че ще бъдат проведени държавни изпити при следния график:

05.06.2020 г.- Държавен изпит по теория на професията.

08.06.2020 г.- Държавен изпит по практика на професията.

Обучаемите лица са уведомени за графика и начина на провеждане на държавните изпити.

Резултатите ще могат да бъдат получени в РЦИР Сливен след 11.06.2020 г.