Обучения по Оперативна програма "Развитие на човешки ресурси"

рцир
16.05.2019 / 18:27

ОБЩИНА СЛИВЕН

с асоцииран партньор Агенцията по заетостта

Обучаваща организация и партньор по проекта:

Фондация „Регионален център за икономическо развитие”

 

Организират следните обучения за периода м. май-м. декември 2019 г.

 

-“Работник в озеленяването”, “Озеленяване и цветарство” на 60 лица.

 

Критерии за подбор:

1.Да имат завършен минимум четвърти клас.

2.Да нямат медицински противопоказания за упражняване на професията работник в озеленяването.

 

-“Офис секретар”, код 346020, “Административно обслужване” на 15 лица.

 

Критерии за подбор:

1.Да имат завършен минимум десети клас.

2.Да нямат медицински противопоказания за упражняване на професията офис секретар.

 

Продължителност на обученията: 40 дни /два месеца/.

 

 

При успешно завършване на обученията ще бъдат издадени съответните документи валидни в България и Европейския съюз /Свидетелства и Удостоверения за професионално обучение/ съгласно ЗПОО.

 

След приключване на обученията част от успешно завършилите ще бъдат наети на трудов договор по проекта за една година в общински структури.

Обученията са безплатни.

 

За информация по проекта:

Жулиета Николова, Изпълнителен директор РЦИР, 0887811025

Радостина Йорданова, координатор обучения по проекта, 0878577981