Нов разширен прием на заявления за обучения с ваучери на заети лица

рцир
01.04.2019 / 17:04

РЦИР Сливен Ви уведомява, че стартира нов прием на заявления за участие по процедурата за 'Обучение на заети лица', финансирана от ОП Развитие на човешките ресурси. Повече информация за организираните от нас обучения, може да получите на телефон 0887811025 и 0878577981 или на адреса на центъра- гр. Сливен, ул. "Димитър Пехливанов" 11.

По време на новия прием право да подават заявления имат заети лица на трудов договор в предприятия извън държавната администрация, които са:

 

- с придобита средна или по-ниска степен на образование (без ограничение във възрастта);

 

- над 54 г. (навършили 55 г.) с висше образованиe.

 

Желаещите да участват в проекта ще имат възможност да преминат професионално обучение и/или обучение за придобиване на ключова компетентност с ваучери съгласно ПМС № 280/2015 г. Обучението по ключова компетентност може да бъде общуване на чужди езици – КК 2 или дигитална компетентност – КК 4.

 

По проекта се променя и предвиденото съфинансиране от страна на обучаемите лица, като при новия прием то ще бъде в размер на 50% от стойността на ваучера. Това ще доведе до по-висока ангажираност от страна на лицата относно качеството на обучението и ще създаде предпоставки за споделена отговорност между тях и обучителната институция за постигане на по-добри резултати. Очаква се инвестирането на собствени средства от страна на заетите лица да повиши мотивацията им за успешно завършване на курса. Безвъзмездното финансиране по проекта ще бъде в размер на 50% от стойността на ваучера.