Oбучения на безработни лица по заявка на работодател

rcir
20.04.2017 / 11:45

Дирекция “Бюро по труда” – Сливен организира обучения за професионална квалификация на безработни лица по заявка на работодател. Работодателите трябва да са готови да наемат завършилите квалификацията на работа по трудов договор за срок не по-малък от 6 месеца.

Обученията могат да бъдат проведени от посочена от работодателя обучаваща институция съгласно чл. 63, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта.

Обученията по заявка на работодател за осигуряване на заетост са с продължителност в съответствие с изискванията на конкретното работно място.

РЦИР може да проведе курсове за квалификация и преквалификация за 20 професии с лиценз №200312110 от Националната агенция по професионално образование и обучение /НАПОО/

1.“ Сътрудник в маркетингови дейности”, код 342020, “ Маркетингови проучвания”,

2. “Оперативен Счетоводител”, код 344030, “Оперативно счетоводство”,

3. “Икономист”, код “345120, “Икономика и мениджмънт”,

4. “Оператор на компютър”, код 482030, “Текстообработване”,

5. “Офис секретар”, код 346020, “Административно обслужване”,

6. “Заварчик”, код 521090, “Заваряване”,

7. „Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации” код 522040, “Топлотехника”,

8. “Монтьор на транспортна техника”, код 525020, “Автотранспортна техника”,

9. “Козметик”, код 815020, “Козметика”,

10.”Еколог”, код 851010, “Екология и опазване на околната среда

11.“Сътрудник в бизнес-услуги”, код 345040, “Бизнес-услуги”

12.“Сътрудник в малък и среден бизнес”, код 345050, “Малък и среден бизнес”

13“Шивач”, код 542110, “Шивачество”

14.“Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации” код 522040, "Възобновяеми енергийни източници"

15."Сътрудник социални дейности", код 762020, "Социална работа с деца и семейства в риск";

16."Сътрудник социални дейности", код 762020, "Социална работа с деца и възрастни с хронични заболявания";

17.“Готвач”, код 811070, “Производство на кулинарни изделия и напитки”;

18.“Фризьор”, код 815010, “Фризьорство”;

19.“Маникюрист-педикюрист”, код 815030, “Маникюр, педикюр и ноктопластика”;

20.“Работник в озеленяването”, код 622030, “Озеленяване и цветарство”.

За повече информация тел. 0887 811 025.