Хабитат България работи за подобряване на жилищните политики, прилагани на територията на община Сливен

proekt
30.11.2021 / 10:55

В продължение на дейностите за подпомагане създаването на адекватни и отговарящи на съвременните изисквания национални жилищни политики, Хабитат България изготви препоръки към общинските политики, практики и нормативни документи действащи на територията на община Сливен. Препоръките бяха представени и обсъдени на организирана онлайн кръгла маса на 29.11.2021 г. с участието както на експерти от община Сливен, така и на представители на гражданското общество, неправителствения сектор, браншови организации, други държавни или общински институции.

Събитието е част от проекта „Изследване и аргументи за нови жилищни политики в полза на цялото общество“, чиято цел е да допринесе за разработване на адекватни общински и национални жилищни политики, свързани с подобряване жилищните условия на уязвими групи от населението. Проектът е финансиран от Фонд Активни граждани България по ФМ на ЕИП 2014 - 2021 г.

Прикачени файлове към новината