ИНВЕСТИРАМЕ В СЕБЕ СИ КАТО РАЗВИВАМЕ УМЕНИЯТА СИ

proekt
19.07.2021 / 15:18

Проект: „Building communities of knowledge for competitive MSEs“,

(„Изграждане на знания и умения за конкурентоспособни микро и малки предприятия“) с акроним Skills4MSEs, финансиран по програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020,

№ на договора BMP1/1.3/1848/2019

Проектът, изпълняван от 5 неправителствени организации от Гърция, Албания и български партньор фондация „Микрофонд София“, има за цел да разработи всеобхватна трансгранична учебна структура за предоставяне на услуги за развитие на бизнеса и други инструменти за подкрепа на съществуващ и потенциален микро и малък бизнес. За постигането на тази цел е разработена модерна платформа за цифрово образование, насочена към:

тези, които се интересуват от обогатяване на знанията си в областта на предприемачество,

иновации, социално отговорен бизнес, дигитален бизнес;

хора на трудов договор или безработни лица с бизнес идея, които обмислят да започнат стопанска дейност;

социални предприемачи;

мигранти, които искат да придобият познания за българския пазар и възможност да

стартират собствен бизнес.

Линк към платформата: http://195.251.211.160/eclassmses/moodle

За повече информация и записвания се обръщайте към местния координатор: Регионален център за икономическо развитие

гр. Сливен , ул. "Димитър Пехливанов" 3А

тел: 0887811025; 0878577981

www.redc-sliven.org

redc_sliven@abv.bg

Прикачени файлове към новината