Курс Испански език

рцир
27.07.2016 / 14:46

РЦИР Сливен организира курс по испански език първо ниво - А1.

За повече информация:

Адрес: гр. Сливен, ул. "Д. Пехливанов" 3-А

0887811025; 0878577981.